Terms of Purchase

Általános szerződési  feltételek

 1. A webáruház üzemeltetője

A https://soasia.hu/ internetcímen elérhető webáruházat Nagy Márton egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 56263217
Adószám: 57618878-1-39
Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 27 1/6A
Levelezési cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 27 1/6A

Nyilvántartásba vevő hatóság: NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Telefon: +36 30
E-mail: [email protected]
Webhely: https://soasia.hu

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Hostinger International Ltd.

Levelezési cím: 61 Lordou Vironos st. 6023 Larnaca

E-mail cím: [email protected]

 1. Ügyfélszolgálat
  Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

  2.1. Telefonon

  Telefonszámok: +36 30 537 1449 – a hívás nem emelt díjas!

  2.2. E-mail-ben   

  E-mail cím: [email protected]

 2. A magyar jog kikötése

  3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar és az európai jog alkalmazandó, különös tekintettel
  – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
  – Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
  – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
  – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
  – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,
  – a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletre,
  – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
  – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre,
  – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényre és
  – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre.

  3.2. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

  3.3. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

  4. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai
  4.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak.

  4.2. A szerződés felei:

  4.2.1. A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek eladója.

  4.2.2. Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

  4.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

  5. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás

  5.1. A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól Felhasználó a megrendelést megelőzően a webáruház termékek tulajdonságait leíró oldalain tájékozódhat.

  5.2. A Szolgáltató a webáruház felületén kizárólag termékeket forgalmaz, szolgáltatás megrendelésére nincs lehetőség.

  5.3. A szerződéskötés nyelve magyar.

  5.4. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek, a Felhasználó részéről fizetési kötelezettséget vonnak maguk után.

  5.5. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

  5.6. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

  5.7. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála.

  5.8. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap az aktuális fuvarozási díjakról és esetleges fuvarozási korlátozásokról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

  5.9. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolásához csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal.

  6. A vételár meghatározása

  6.1. A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhat Felhasználó.

  6.2. A termékeknél feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden terméknél a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható.

  6.3. A vételár mindig forintban (HUF) értendő.

  6.4. Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.

  6.5. Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel.

  6.6. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő – vagy előre fizetés esetén fizetett – bruttó fogyasztói ár és esetleges egyéb költségek is teljes összegükben szerepelnek.

  6.7. A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt, és Szolgálató által a megrendelés elfogadásáról szóló e-maillel visszaigazolt termékek árát nem befolyásolja.

  6.8. Amennyiben a webhely felületén mindenki számára nyilvánvaló tévedés miatti hibás ár (pl. „0” vagy „1” Ft-os ár, vagy az adott termék mindenki számára nagyságrendileg nyilvánvaló árkategóriájától nagyságrendben eltérő ár) kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árú termékre vonatkozóan nem jön létre szerződés. A Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes áron megrendelheti a terméket. Felhasználó elektronikus úton leadott megrendelése a vásárlásra történő ajánlattételnek számít, amit még nem köteles teljesíteni a Szolgáltató. Az első, automatikusan küldött visszaigazolás csak a megrendelés beérkezésének tényét tanúsítja. A megrendelés elfogadására mindig a kiküldött visszaigazolásban kerül sor, ezzel jön létre a szerződés. 

 3. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte

  7.1. A termék kiválasztása

  7.1.1. Felhasználó a webáruház termékek adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a termékek lényeges tulajdonságait.

  7.1.2. A megrendelni kívánt termék adatlapján található „Kosárba teszem” feliratú gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a terméket a Felhasználó.

  7.1.3. Amennyiben Felhasználó több terméket kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva több terméket helyezhet a kosárba.

  7.1.4. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb a „Kapcsolat” cím alatt).

  7.2. A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte

  7.2.1. Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le, az alábbiak szerint.

  7.2.2. Felhasználó a termékek kiválasztása és kosárba helyezése után a weboldal fejlécén található bevásárlótáskát ábrázoló ikonra kattintással megtekintheti a kosár tartalmát. Az ikon felett látható továbbá a megrendelni kívánt termékek darabszáma.

  7.2.3. A kosár tartalmát mutató jobb oldali felugró felületen Felhasználónak lehetősége van a kiválasztott termékek darabszámát jelölő szám átírásával a kívánt darabszámon módosítani, illetve az „X” karaktert ábrázoló ikonra kattintással a kosárból ki is veheti az adott terméket.

  7.2.4. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik kedvezményre jogosító kuponnal, a „Add meg kuponkódod!” feliratú mezőbe a megfelelő kód beírásával, végül a „Alkalmaz” feliratú gombra kattintással lehetősége van a kedvezményének igénybevételére a pénztár oldalon.

7.2.5. A „Pénztár” feliratú gombra kattintást követően a számlázási adatok megadása szükséges. Amennyiben a szállítási adatok eltérnek a számlázási adatoktól, a „Szállítás Másik Címre?” felirat melletti jelölőnégyzet bejelölését követően lehetőség van számlázási adatoktól eltérő szállítási adatok megadására.

7.2.6. A „Rendelés tartalma” felirat alatt szállítási, valamint fizetési mód kiválasztása szükséges. 

7.2.7. A „Rendelés tartalma” felirat alatt a megrendelés összesített adatai láthatók, a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő szállítási vagy esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség.

7.2.8. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

7.2.8.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.

7.2.8.2. A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon visszalépéssel és az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint. Visszalépésre a böngésző visszalépés gombjára kattintással van lehetőség.

7.2.9. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „Megrendelés elküldése” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.

7.2.10. A Felhasználó a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

7.2.11. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa online megrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő vagy online fizetés esetén fizetett teljes összeget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem számít a megrendelés elfogadásának.

7.2.12. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon hétfőtől péntekig közép európai idő szerint 08.00 órától 12.00 óráig történik. Ha a megrendelés ebben az időintervallumban érkezik be, a beérkezés időpontjától számított 24 órán belül kerül feldolgozásra. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén – online fizetés esetén a tranzakció igazolás Szolgáltatóhoz érkezésének időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra.

7.2.13. A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató – megrendelés elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

7.2.14. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó (ide nem értve a hibás árfeltüntetésre vonatkozó rendelkezéseket). Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

7.3. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését a teljesítés előtt kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

8. A megrendelés utólagos változtatása

 
8.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a kiszállítás megkezdése előtt Szolgáltató változtathassa a megrendelés adatait.

8.2. A megrendelés változtatása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

8.3.    Szolgáltató utólagos adatváltoztatás esetén eljárhat úgy is, hogy törli a Felhasználó hibásan leadott megrendelését, és új megrendelés leadását kéri. Erről külön egyeztet az érintett Felhasználóval.

9. Fizetési feltételek


9.1. Lehetséges fizetési módok:

9.1.1. Bankkártyás online fizetés:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

A bankkártyás online fizetési szolgáltatást a Stripe Payments Europe Ltd. (C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1., Ireland) biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet.

A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Stripe Payments Europe Ltd. részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Stripe Payments Europe Ltd. oldalára. A Stripe Payments Europe Ltd. nem osztja meg a bankkártya adatokat Szolgáltatóval.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül. Ez a fizetési mód a választott kézbesítési módtól függetlenül vehető igénybe.

9.1.2. Utánvétel kiszállítás esetén:

A megrendelés elküldésének folyamatában a Felhasználó által kiszállítással történő kézbesítési mód esetén kiválasztott, utánvétellel történő fizetés. Felhasználó a kézbesítéskor a futárszolgálat munkatársánál készpénzzel vagy bankkártyával fizethet. A futárszolgálatnál történő fizetés további feltételeiről a Magyar Posta Zrt. szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a Magyar Posta Zrt. szolgáltató online felületén.

9.2. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerülésétől számított 14 napon belül a Felhasználó részére az általa a megrendeléssel kapcsolatban fizetett teljes összeget visszatéríti.

10. Teljesítési határidő és szállítási feltételek


10.1. Teljesítési és szállítási határidő

10.1.1. A megrendelt terméket Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre.

10.1.2. Amennyiben a termék raktáron van, legkésőbb a megrendelés beérkezésének napját követő munkanapon kerül átadásra a fuvarozónak, aki 3 munkanapon belül kézbesíti azt.

10.1.3. Amennyiben az áru a megrendelés leadásakor nincs raktáron, a Szolgáltató értesíti a Felhasználót a termék várható kézbesítési idejéről. Ilyen esetben általában a termék a megrendelés beérkezésének napját követő 10 napon belül kerül átadásra a fuvarozónak, aki 3 munkanapon belül szállítja azt ki.

10.1.5. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, vagy a raktáron nem lévő terméket nem tudja beszerezni, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót, és külön tájékoztatja a teljesítés várható körülményeiről vagy annak meghiúsulásáról. Utóbbi esetben a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által a megrendeléssel kapcsolatban addig befizetett összeget.

10.2. Házhozszállítás

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: Magyar Posta Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: 1540 Budapest
Telefon: +36 1 767 8282
Fax: +36 46 320 136
E-mail: [email protected]
Webhely: https://posta.hu

gazdasági társaság (a továbbiakban: Fuvarozó).

Fuvarozó a feladástól számított 3 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére.  A szállítással kapcsolatos további információkat a Magyar Posta Zrt. honlapján elérhető „Általános szerződési feltételek” dokumentum tartalmazza (https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf).

10.3. MPL PostaPont

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: Magyar Posta Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: 1540 Budapest
Telefon: +36 1 767 8282
Fax: +36 46 320 136
E-mail: [email protected]
Webhely: https://posta.hu
(a továbbiakban: Fuvarozó).

Fuvarozó a feladástól számított 3 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket a Felhasználó által kiválasztott PostaPontra. A szállítással kapcsolatos további információkat a Magyar Posta Zrt. honlapján elérhető „Általános szerződési feltételek” dokumentum tartalmazza (https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf).

10.4. A szállítás díja

10.4.1. A kiszállítás díjának a Felhasználó által fizetendő bruttó összegét a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó.
10.4.2. Házhozszállítás, valamint MPL PostaPontra szállítás esetén, a szállítási költség bruttó 1.990.

10.5. A termék átvétele

10.5.1. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a Fuvarozó kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, illetve MPL PostaPontra történő kézbesítés esetén a megrendelt terméket a kiválasztott postaponton nem veszi át az arra biztosított határidőn belül, – így meghiúsul a kézbesítés, a Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék és Felhasználó előre fizette a megrendelt termék vételárát, a vételárat Szolgáltató – a tranzakció költségének levonását követően – visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.

10.5.2. A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelzi Fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a Fuvarozót terheli a felelősség, ugyanakkor a Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató viseli az ezzel kapcsolatos kockázatot. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a 12. pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.

11. Kiszervezett logisztika


11.1. Szolgáltató a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódóan a termékforgalmazással kapcsolatos logisztikai tevékenységet kiszervezte. Ennek eredményeként a logisztikai tevékenységet más szolgáltató látja el, azonban Felhasználó felé Szolgáltató a termék értékesítője, Felhasználó a megrendeléssel kapcsolatos jogait Szolgáltató felé gyakorolhatja.

11.2. A kiszervezett logisztikai szolgáltató az alábbi tevékenységeket látja el:
– termékek raktározása, készletkezelés,
– rendelések összeállítása, termékek csomagolása,
– megrendelt termékek kiszállításának megszervezése, a termékek feladása,
– a visszaküldött termékek, valamint az egyéb postai küldemények fogadása és Szolgáltató részére továbbítása.

11.3. Szolgáltató által igénybe vett logisztikai szolgáltató:
Bridge Logistics Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Bridge Logistics Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-381202
Adószám: 27976335-2-43
Székhely: 1118 Budapest, Pálinkás Antal utca 6. D. lház. fszt. 6.
Postacím: 1118 Budapest, Pálinkás Antal utca 6. D. lház. fszt. 6.
Telefon: +36 70 628 8161
E-mail: [email protected]
Webhely: https://bridgelogistics.hu/

12. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, indokolás nélküli elállási jog

12.1. Indokolás nélküli elállási jog

12.1.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

12.1.2. Az elállási határidő

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
 2. b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
 3. c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
 4. d) valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

12.1.3. Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.
Felhasználó az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő linken letölthető nyilatkozatmintát is: https://soasia.hu/elallasi-nyilatkozat

12.1.4. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

12.1.5. A termék higiéniai csomagolásának eltávolítását követően a Felhasználó nem gyakorolhatja indokolás nélküli elállási jogát. 

12.1.6. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. Mivel a Felhasználó viseli a visszaküldés költségét, ezért a Szolgáltató a visszaküldés költségének Címzett által kézbesítéskor történő fizetésével küldött ilyen csomagokat nem veszi át. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után.

12.1.7. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

12.2. Az elállás joghatásai

12.2.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék Felhasználóhoz történő fuvarozásának költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

12.2.2. Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli. A termék visszaküldésére szolgáló 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/H alatti címen a Bridge Logistics Kft. által a Szolgáltató raktárkezelése történik. Az oda beérkezett elállással érintett termékek a Szolgáltatóhoz beérkezettnek minősülnek.

12.2.3. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

12.3. Termékcsere szolgáltatás

12.3.1. A termékcsere egy külön szolgáltatás, ami független a Felhasználó termékkel kapcsolatos fogyasztói jogaitól (elállási-, szavatossági- és jótállási jogok). Utóbbiakról részletesen a jelen fejezet fenti pontjai rendelkeznek.

12.3.2. Amennyiben a Felhasználó a megrendelt, minőségi kifogással nem érintett termék helyett más típusú terméket szeretne, lehetősége van a termék kicserélésére az alábbi feltételek szerint.

12.3.3. A Felhasználó a termékcserére vonatkozó Szolgáltató által biztosított jogosultságát kizárólag a sértetlenül és hiánytalanul visszaküldött termék esetén gyakorolhatja.

12.3.4. A Felhasználó a megrendelt termék cseréjére vonatkozó igényét az átvételt követő 48 órán belül köteles jelezni a Szolgáltatónak.

12.3.5. A cserélendő termék elszállítását, valamint az új termék kiszállítását a Felhasználó kezdeményezésére a Szolgáltató szervezi meg, de a szállítások költségeit a Felhasználó viseli. 

12.3.6. A termékcsere szolgáltatás értékegyeztetéssel történik: amennyiben az új termék ára nem haladja meg a cserélendő termék árát, a Szolgáltató a vételár különbözetét visszafizeti a Felhasználó részére. Amennyiben az új termék ára meghaladja a cserélendő termék árát, abban az esetben a termékcsere a fenti költségtérítésen kívül, a két termék árkülönbözetének Felhasználó általi megfizetése esetén érvényesíthető.

12.3.7. A termékcsere szolgáltatás a Szolgáltatónak nem kötelezettsége, és kizárólag egyedi, külön egyeztetés határozhatja meg ennek további feltételeit.

12.3.8. A termékcsere szolgáltatástól függetlenül a Felhasználót megilleti az indokolás nélküli elállási jog, illetve minőségi kifogás esetén a szavatossági és jótállási jogok.

13.  Felelősség kizárása


13.1. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

13.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen olyan célra, melyet a szerződés megkötéséig Felhasználó nem egyeztetett le a Szolgáltatóval, illetve egyeztetés során a Szolgáltató nem erősítette meg az alkalmasságát. A termék leírásában és útmutatójában írtak irányadók a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

13.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

13.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.

13.5. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

13.6. A webhelyen található külső hivatkozások követésével elért tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

14. Egyéb rendelkezések


14.1. Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

14.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

15. Adatkezelés, adatvédelem


A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az „Adatkezelési tájékoztató” című dokumentum ad tájékoztatást.

16. Szerződési feltételek módosítása


16.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

16.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

17. Alkalmazandó jog


17.1. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő jogszabályok rendelkezési irányadók: 

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
– a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet,
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
– a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet,
– a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény és
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

18. Panasz, jogérvényesítés


18.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Nagy Zsuzsanna e.v.

Cím: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/H (Bridge Logistics Kft. raktára)
Telefonszám: +36 30 537 1449

E-mail cím:[email protected]

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató intézkedéseivel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott írásbeli válasszal együtt megküldeni. A Felhasználó telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panaszát a Szolgáltató egyedi azonosító számmal köteles ellátni. A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató köteles indokolni az elutasítást.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
– a Felhasználó neve, lakcíme,
– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
– a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
– a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása,
– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
– telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A Szolgáltató a Felhasználó panaszának elutasítása esetén köteles írásban tájékoztatni a Felhasználót arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita nem rendeződik, a Felhasználó a következő szervekhez fordulhat.

18.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége
Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.
Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

Pest Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Hatósági Osztály
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Postacím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Telefonszám: +36 1 459 4843
E-mail: [email protected]
Webhely: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/fogyasztovedelmi-foosztaly

18.3. Jogérvényesítés bírósági úton

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a pertárgy értékétől függően a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon illetve törvényszéken, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Dunakeszi Járásbíróságon vagy a Budapest Környéki Törvényszéken is megindíthatja a pert.

18.4. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogérvényesítés

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint Szolgáltatónál, valamint bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: [email protected]
Webhely: http://www.naih.hu/ 

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

0
  0
  Kosár
  A kosarad jelenleg üres.Vissza a Vásárláshoz

  Megajándékozhatunk egy 5%-os kuponnal?

  Töltsd ki az alábbi űrlapot és küldjük is a megadott email címedre!

  Köszönjük a kitöltést! Kuponkód: MOCHILOVER5

  A kuponkódot és pár infót az email címre elküldtük, és akár már most is felhasználhatod.

  Ha nem találod az elsődleges leveleid között, nézd meg a Promóciók és Spam (Levélszemét) mappákat is!